Song lyrics Celoz del vííento by Los Canelos De Durango

Tags:
Lyrics
Dutch
Send to a friend |
Rate the quality of this lyrics
Wait a moment...
Rating: 1.00/5. Total votes: 1

Tubee unaa gran depRezsiiOn ♪
pOreezO eztaaabaa muìí tRìíztee
avìíaa unaaa deezìíLucìíOn. ♪

mee eeencOntRee unaa muujeeR beeLLa ♪
qee LLegO aa ReviiviiR en mi Una nueva iLuciiOn.
eLLaa ez tan BeLLa taann beLLaa. ♪
qee cuuandO amii se mee aceeRkaa
agiitHaaa mi cOraazzzOn. ♪

the qìíeeRo & tee amO prreexiOzaa
pOrezO hOy bengOo aaH deciiRte ♪
aqii en mii HumiiiLdee canzsiiOn

Ya tengO ceelOzzzs deL viieentO
pOrqee acaaRìíciiaa tu peeLo ♪
& peenetRaa en tuuu cOraaszzOn.

Yaa teengO ceeLoozzz deeL
aaGuuaaa pOr qee reezbaaLaaa en tu cuueRpoO.
& aztaa deeL miizzmO jaaaBooOn. ♪

qiiziieeRaa seer yO tuu aLmuuaadaa
paaRaa zabeeeR Lo qee zuueeñaazz ♪
cuuandO duueRmeeeszz cOraazOn..

Laa zaabbaaanaa qee tee abRaazaaa
aazzthaaa eL cOlchOn dee tuu caamaa ♪
taambiieenn qiiziiieeRaa zeeR YooO.

tengO zuueeñOzz atReeviidOzz
Loozz dooz zOMooozzs aabuuziibOzz ♪
pOr qee ahii deeRRoozhee dee amoOOR..

Laaz paaRteezz dee nuueezztRoz
cuueeRpoozzz LLooraaron eRaa meentiiRa ♪
fuuee unn zuueeñO de tenttaciiiOn.


Ya tengO ceelOzzzs deL viieentO
pOrqee acaaRìíciiaa tu peeLo ♪
& peenetRaa en tuuu cOraaszzOn.

Taken from AlbumSongAndLyrics.com
Yaa teengO ceeLoozzz deeL
aaGuuaaa pOr qee reezbaaLaaa en tu cuueRpoO.
& aztaa deeL miizzmO jaaaBooOn. ♪


Other songs by Los Canelos De Durango


Song Scroller

This lyrics | Lyrics
 
Background Color


Font Color

Copy this code and paste it into your website or blog to show the song-scroller of Album Song and Lyrics