Song lyrics Namania by Habib Koite & Bamada

Tags:
Lyrics
Estonian
Send to a friend |
Rate the quality of this lyrics
Wait a moment...
Rating: 4.50/5. Total votes: 2

ngjena filimin dula sula mamo su filimin dula
kraje tomoro gotololo menjo onte sulaga kula
ngjena aishe lei dulam sulamamo su aishe lei dulam
kraje tomoro gotololo menjo onte sulaga kula

la ila ilalaaaa
jarafatiaaaa jarafatia
la ila inunia
jarafatiaaaa jarafatia

nimeta milaaaa tamiiii
nivesa? gila saagii
gonimeta mila fa taamiii
nivesa gila saagii

la ila ilalaaaa
jarafatiaaaa jarafatia
la ila inunia
jarafatiaaaa jarafatia

ain di dala balu poeta kili kili
jarafatiaaaa
orei nut delna? salko temaaa
jarafatiaaaa
dela finini meimito
jarafatiaaaa
maaaamoooooooooo
jarafatiaaaa

la mania e num galome tililine namania
ime ifini ota soto
namania inja hesor ahoili namania
ime ifini ota soto
namania i tere eso hameselei namania
ime ifini ota soto
namania
maaaamoooooooooo nanemaaaaaaa
ime? ifini ota soto
eto mbooooo
namania
ehan galola gjane namania
ime ifini ota soto
Taken from AlbumSongAndLyrics.com
namania
ebulu galola gjane namania
ime ifini ota soto
korinan te ma
namania
eham galome? tililine namania
ime ifini ota soto
namania
e num galome tililine namania
ime ifini ota soto
namania
i tere eso hameselei namania
ime ifini ota soto
namania
i tere eso hameselei namania


Other songs by Habib Koite & Bamada


Song Scroller

This lyrics | Lyrics
 
Background Color


Font Color

Copy this code and paste it into your website or blog to show the song-scroller of Album Song and Lyrics