Translation of Kuzu kuzu by Tarkan

From:

Kuzu Kuzu

Bak! Kýrýldý kolum kanadým
Olmadý, tutunamadým
Zor! Yokluðun çok zor
Alýsamadým

Vur, vur bu akýlsýz baþi
Duvarlara
Taþlara vur sevabýna
Sonra affet, gel baþ baðrýna
Süzüldüm, eridim
Sensiz olamadým

Iþte kuzu kuzu geldim
Dilediðince kapandým dizlerine
Bu kez gururumu ateþe verdim
Yaktým da geldim
Ister at, ister öp beni
Ama önce dinle bak gözlerime
Inan, bu defa
Anladým durumu (bil), tövbeler ettim
Ooofff ooofff
Acý biberler sür dilime dudaklarýma
Translate to:

Kuzu Kuzu

Bak! Kýrýldý kolum kanadým
Olmadý, tutunamadým
Zor! Yokluðun çok zor
Alýsamadým

Vur, vur bu akýlsýz baþi
Duvarlara
Taþlara vur sevabýna
Sonra affet, gel baþ baðrýna
Süzüldüm, eridim
Sensiz olamadým

Iþte kuzu kuzu geldim
Dilediðince kapandým dizlerine
Bu kez gururumu ateþe verdim
Yaktým da geldim
Ister at, ister öp beni
Ama önce dinle bak gözlerime
Inan, bu defa
Anladým durumu (bil), tövbeler ettim
Ooofff ooofff
Acý biberler sür dilime dudaklarýma