Song lyrics Cuando arrastre mi orgullo by Los Traileros Del Norte

Tags:
Lyrics
Estonian
Send to a friend |
Rate the quality of this lyrics
Wait a moment...
Rating: 4.00/5. Total votes: 0

TRaiigo tantoo oDiio en mii peCho
Qee asta iio me desCoonosCo
ii es Qee jamas en La Viida
iio aBiia Siidoo RenCooRoso
peRoo es tantoo tU Ciiniismoo
aL pediiR Qee tee peeRdoonee
Qee asta Siientoo Qee tee buRLas
Cada Qee mee Loo pRoopoonees

Sii mee diijiistee een mii CaRa
een diistiintas ooCaSiioonees
Qee iio a eeL no Lee LLeegaBa
nii SiiQiieeRa a Loos taLoonees
Sii saVeez Qee piisooteeastee ii
Qee eenLoodastee mii noombRee
pooR Qee tU supiistee daRmee
doondee mas Lee dueeLee a un hoombReeSii Cuandoo aRastRee mii ooRguLLoo
tee Roogee Qee tee QeedaRas
Mee diijiistee poobRee iiLusoo
ii tee Reeiistee een mee caRa
hooii Qee mee iimpooRta Sii sufRees
Sii mee eextRañas.. Siimee QiieeRees
esta veez mee vaLee madRee
Sii estas viiva o Sii tee mueeReesSii mee diijiistee een mii CaRa een
diistiintas ooCaSiioonees
Qee iio a eeL noo Le LLeegaba
nii Sii QiieeRa a Loos taLoonees
Sii Saveez Qee piisooteeastee
ii Qee eenLoodastee mii nombRee
pooR Qee tU Supiistee daRmee
doonde mas Lee dueeLee a un hoombRee
Taken from AlbumSongAndLyrics.com
Sii Cuandoo aRastRee mii ooRguLLoo
tee Roogee Qee tee QeedaRas
mee diijiistee poobRee iiLuusoo
ii tee Reeisstee een mii CaRa
hooi Qee mee iimpooRta Sii sufRees
Sii mee eextRañas.. Sii mee QiieeRees
eesta veez mee vaLee madRee
Sii eestas viiva o Sii tee mueeRees


Other songs by Los Traileros Del Norte


Song Scroller

This lyrics | Lyrics
 
Background Color


Font Color

Copy this code and paste it into your website or blog to show the song-scroller of Album Song and Lyrics