Song lyrics Delikanlı çaglarım by Tarkan

Tags:
Lyrics
Turkish
Send to a friend |
Rate the quality of this lyrics
Wait a moment...
Rating: 2.00/5. Total votes: 1

Delikanlý Çaglarým

Bir sabah penceremden
Süzüldü odama ilkbahar
Kýpýr kýpýr aman bir telaþ
Bülbülle gül sarmaþ dolaþ

Kalbim düþtü yine yollara
Baþiboþ, avare aþklar peþine
Hiç niyetim yok uslanmaya
Kolamalý her çiçeði kana kana

Hazýrým al, al uçur beni
Gel sabaha kadar hýrpala beni
Seninim al, kalbimi çal
Günahlarýnla kavur beni

Hayat kýsa, hýzlý yaþamalý
Boþver düþüver ellerin diline
Her hoþ an kýsa günüm karý
Sal dendini kapýlýver aþk seline
Taken from AlbumSongAndLyrics.com
Bir gün elbet diner hareretim
Durulurum, ben de gönül baðlarým
düþüver ellerin diline
Bu aralar gelmeyin üstüme
Þimdi delikanlý çaðlarým


Other songs by Tarkan


Song Scroller

This lyrics | Lyrics
 
Background Color


Font Color

Copy this code and paste it into your website or blog to show the song-scroller of Album Song and Lyrics