Song lyrics Rüzgar gülü by Teoman

Tags:
Lyrics
Turkish
Send to a friend |
Rate the quality of this lyrics
Wait a moment...
Rating: 4.00/5. Total votes: 0

Kýr evinin verandansýnda bir rüzgar gülüne rastladým
Ýnsanmýþcasýna konuþmaya baþladým
Dedim, benim kadar yanlýzsan
Tek gecelik bir aþksan
Omuzlarýna abanan
Bir anýdan kaçýyorsun
Dibe vurduysan ya da hala düþüyorsan...
Bir yaz günü, bir yaz günü
Hiç bu kadar üþüdün mü?
Rüzgar gülü, rüzgar gülü
Hiç ölümü düþündün mü?

Hayalimdeki adsýz kadýn
Sanki aðzýmda tadýn
Eminim ki sen de hep kendini aradýn
Evimin yolu beni unutmuþ otellerin soðukluðunda
Tüm bu garip duygular
Bir tür iç kanama

Dibe vurduysan ya da hala düþüyorsan...
Taken from AlbumSongAndLyrics.com
Bir yaz günü, bir yaz günü
Hiç bu kadar üþüdün mü?
Rüzgar gülü, rüzgar gülü
Hiç ölümü düþündün mü?


Other songs by Teoman


Song Scroller

This lyrics | Lyrics
 
Background Color


Font Color

Copy this code and paste it into your website or blog to show the song-scroller of Album Song and Lyrics