Song lyrics Urodzilem Sie 20 Lat Po Wojnie by Dezerter

Tags:
Lyrics
Polish
Send to a friend |
Rate the quality of this lyrics
Wait a moment...
Rating: 4.00/5. Total votes: 0

Cieszyli si? ludzie, ?e wojna sko?czona
?e teraz rado?? i ?miech zapanuje
Cieszyli si? ludzie, ?e wolno?? nastanie
?e koniec wojny i b?dzie pokój
Cieszyli si? ludzie, ?e nigdy ju? cz?owiek
Nie zabije cz?owieka, ?e b?d? szcz??liwi
?e rozum i m?dro?? zwyci??y g?upot?
Cieszyli si? ludzie, ?e nigdy ju? armia
Nie uderzy na armi?
?e kominy obozów nie dymi?
Cieszyli si? ludzie, ?e ?lad ?mierci zgin??
A ja urodzi?em si? 20 lat po wojnie
Nie zasta?em tu pokoju
Ja urodzi?em si? 20 lat po wojnie
Nie ma rado?ci, nie ma pokoju
Nie ma nadziei, nie ma wolno?ci
Co w ludziach wyzwala uczucie nienawi?ci?
Pieni?dze? Strach? Propaganda? Podzia?y?
Przemoc? Niewola? Zazdro??? Ambicja?
Cieszyli si? ludzie, ?e z?o si? sko?czy?o
Gdy politycy podpisali pokój
Teraz nie?wiadomie produkuj? nowe z?o
Które prowadzi do nowej wojny
Zapomnieli ludzie, co obiecywali, zapomnieli o rado?ci i dumie
Zapomnieli, ?e mieli by? szcz??liwi, zapomnieli o tym, ?e s? lud?mi
Teraz udaj?, ?e s? przygn?bieni, gdy patrz?
Na groby poleg?ych
Udaj?. ?e s? przej?ci losami ?wiata, udaj?, ?e
Walcz? o pokój i wolno?? i udaj? ludzi,
Bo zapomnieli, ?e s? lud?mi


Other songs by Dezerter


Song Scroller

This lyrics | Lyrics
 
Background Color


Font Color

Copy this code and paste it into your website or blog to show the song-scroller of Album Song and Lyrics