Song lyrics Dio sebe by Claudia Beni

Tags:
Lyrics
Croatian
Send to a friend |
Rate the quality of this lyrics
Wait a moment...
Rating: 4.00/5. Total votes: 0

Tamo gdje ju tra'i' ona vi'e nije,
tamo sada neka druga djeca 'ive,
a nje se vi'e nitko ne sjeæa.

Odkad te nema nju sakrila je sjena
i kao 'ena sada izgleda...


Ali za tebe jo' èuva dio sebe
i svaki ju put zazebe
srce kad shvati da nisi tu.

Jo' uvijek vrijede
sve rijeèi,slike blijede,
a samoæa srce grebe
jer nema tebe da ju zagrije'.

Jer samo ti jo' pamti',ta te slika
grije,
misli' da je sada ista kao prije,
ali nje se stvarno nitko ne sjeæa.

Odkad te nema nju sakrila je sjena
i kao 'ena sada izgleda...


Ali za tebe jo' èuva dio sebe
i svaki ju put zazebe
srce kad shvati da nisi tu.
Taken from AlbumSongAndLyrics.com
Jo' uvijek vrijede
sve rijeèi,slike blijede,
a samoæa srce grebe
jer nema tebe da ju zagrije'. x2


Other songs by Claudia Beni


Song Scroller

This lyrics | Lyrics
 
Background Color


Font Color

Copy this code and paste it into your website or blog to show the song-scroller of Album Song and Lyrics