Song lyrics Sama by Claudia Beni

Tags:
Lyrics
Croatian
Send to a friend |
Rate the quality of this lyrics
Wait a moment...
Rating: 4.00/5. Total votes: 0

Da mi daju dan, samo jedan dan da svojom zove' me
Sve bi kao san, skroz neobièan to bilo za mene
Da mi daju noæ,da mi mo'e' doæ' ispod prozora.
I da mogu proæ' s tobom u ponoæ prema zvijezdama...

Ne 'elim biti sama, neæu da grli me tama, svake noæi, svakog dana srce nek uz tvoje spava a ja æu biti tvoje, jedino zlato, ono koje tvom 'ivotu daje boje moje ljubavi, jedini moj, jedini

Da mi daju dan, beskrajan za mene malo je
Nije dovoljan jer si posebam i mom 'ivotu sve.
Da mi daju noæ,da mi mo'e' doæ' ispod prozora.
I da mogu proæ' s tobom u ponoæ prema zvijezdama...

Ne 'elim biti sama, neæu da grli me tama, svake noæi, svakog dana srce nek uz tvoje spava a ja æu biti tvoje, jedino zlato, ono koje tvom 'ivotu daje boje moje ljubavi, jedini moj, jedini


Tebi ovu pjesmu pjevam ja, jer ti ova du'a pripada
I nebi 'eljela biti sama ja... Ne 'elim biti sama...
Taken from AlbumSongAndLyrics.com
Ne 'elim biti sama, neæu da grli me tama, svake noæi, svakog dana srce nek uz tvoje spava a ja æu biti tvoje, jedino zlato, ono koje tvom 'ivotu daje boje moje ljubavi, jedini moj, jedini


Other songs by Claudia Beni


Song Scroller

This lyrics | Lyrics
 
Background Color


Font Color

Copy this code and paste it into your website or blog to show the song-scroller of Album Song and Lyrics